Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Możliwość anulowania rezerwacji z Airbnb z poziomu panelu IdoBooking

Wprowadziliśmy nową funkcję, która skraca obsługę rezerwacji i zmniejsza potrzebę logowania się do kilku paneli administracyjnych. Od dzisiaj możesz anulować rezerwację złożoną w Airbnb bezpośrednio przez system IdoBooking.

Możliwość anulowania rezerwacji z Airbnb z poziomu panelu IdoBooking - Możliwość anulowania rezerwacji z Airbnb z poziomu panelu IdoBooking

Obecne działanie channel managera w połączeniu z Airbnb

Połączenie Airbnb z IdoBooking jest jedną z naszych najbardziej zaawansowanych integracji w ramach channel managera. Nie zmienia to faktu, że wciąż pracujemy nad wprowadzaniem kolejnych funkcji, które mają na celu obsługę jak największej liczby procesów z poziomu jednego panelu.

Na ten moment możemy przy uruchomieniu połączenia zaimportować miejsca noclegowe wraz z rezerwacjami do panelu IdoBooking. Następnie każdy nowo dodany obiekt można eksportować z naszego systemu do extranetu Airbnb. Poza tymi funkcjami, z systemu rezerwacyjnego IdoBooking wysyłane są dane dotyczące cen, dostępności oraz restrykcji związanych z długością pobytu. Co więcej, z naszego systemu rezerwacyjnego można sterować kosztami sprzątania oraz opłatą klimatyczną w Airbnb.

Dodatkowo w naszym panelu widoczne jest centrum możliwości, w którym znajdują się wskazówki, dotyczące proponowanych ustawień w Airbnb, dające szansę na zwiększenie liczby rezerwacji składanych przez ten portal. Stworzyliśmy także centrum wiadomości, za pomocą którego możesz komunikować się z gośćmi z poziomu wyłącznie panelu IdoBooking.

Anulowanie rezerwacji Airbnb przez panel IdoBooking

Do tej pory pomimo przesyłania tak wielu danych z IdoBooking do Airbnb, użytkownicy systemu nie mogli sterować statusami rezerwacji złożonych w portalu z poziomu naszego systemu. Wszelkie zmiany należało wprowadzić w extranecie, a wtedy dopiero aktualizacja zostawała przekazywana do IdoBooking.

Dzięki naszej nowej funkcji, możemy ustawić status rezerwacji na “anulowaną” w naszym panelu administracyjnym, co spowoduje przesłanie aktualizacji do Airbnb. Istnieją dwa sposoby zmiany statusu:

  • anulacja z aktualizacją statusu w Airbnb – zmiana statusu rezerwacji w IdoBooking, która powoduje anulowanie rezerwacji w Airbnb. Portal może naliczyć kary za odwołanie pobytu gościa. W momencie anulowania rezerwacji należy wybrać z listy powód odwołania.

Możliwość anulowania rezerwacji z Airbnb z poziomu panelu IdoBooking - Możliwość anulowania rezerwacji z Airbnb z poziomu panelu IdoBooking


  • anulacja ze zwolnieniem dostępności, ale bez aktualizacji statusu w Airbnb – zmiana statusu rezerwacji w IdoBooking, powoduje zwolnienie dostępności w danym terminie w portalu, ale bez aktualizacji statusu rezerwacji. Opcja ta może być wykorzystana na przykład w momencie umówienia się na relokację gościa lub oczekiwania na rozwiązanie sytuacji spornej.

Możliwość anulowania rezerwacji z Airbnb z poziomu panelu IdoBooking - Możliwość anulowania rezerwacji z Airbnb z poziomu panelu IdoBooking

Dowiedz się więcej o integracji z Airbnb

Powiązane treści