Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

IAI Sp. z o.o. przekształciła się w IAI SA

W dniu 30 marca 2021 r. IAI S.A. w Szczecinie przejęła wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (IAI Sp. z o.o.), co oznacza, że IAI to nadal ta sama spółka, tylko w zmienionej formie prawnej. Zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, zatem prawa i obowiązki wynikające z kontraktów biznesowych z Klientami wiążą IAI S.A. bez konieczności sporządzania aneksów. Stroną wszystkich umów zawartych do tej pory przez IAI Sp. z o.o. staje się automatycznie IAI S.A.

W Regulaminach oraz na fakturach zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany – zamiast IAI Sp. z o.o. będzie IAI SA
Pozostaje to bez żadnego wpływu na warunki świadczenia usług przez spółkę IAI.