Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

IAI S.A. Diamentem Forbesa 2016


IAI S.A. trafiło do zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce – Diamentów „Forbesa” 2016. Osiągnęliśmy to dzięki systematycznemu rozwijaniu usług IAI-Shop.com (IdoSell Shop) oraz IdoSell Booking, które przekładają się na wzrost przychodów oraz zysków.

Firmy oceniane są według szwajcarskiej metody wyceny. Analizowane jest tempo wzrostu wartości otrzymanej według tej wyceny. Jednak warto zaznaczyć, że ze względu na wycenę aktywów trwałych (a nie np. wartości niematerialnych i prawnych), jest to metoda, która nie jest korzystna dla firm z sektora IT, które zwykle nie mają znacznych aktywów trwałych, a ich wartość skupia się w głowach osób zaangażowanych w projekt. To jednak, z obiektywnych powodów, dużo trudniej wycenić, szczególnie w takim masowym rankingu. Mimo to osiągnęliśmy całkiem dobry rezultat spośród bardzo wielu firm, które działają we wszelkich możliwych branżach.

Wywiadownia Bisnode Polska zebrała dane o podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego w 2015 roku. Posłużyły one do stworzenia bazy blisko 3 tys. przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności. Oznacza to, że firmy miały być rentowne, nie zalegają z płatnościami i mają wysoką płynność gotówki. Na tej podstawie stworzono zestawienie 3 000 firm w Polsce, które najszybciej zwiększają swoją wartość, czyli po prostu rozwijają się.

Analitycy i eksperci Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Poza tym przedsiębiorstwa, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Więcej o tej metodzie możesz przeczytać na stronie internetowej Diamentów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyróżnienia. Pokazuje ono jak systematycznie, wspólnie z naszymi klientami, inwestorami, parterami i pracownikami budujemy wartość naszych usług, a przez to samej firmy.

Tu można sprawdzić pełen ranking.