Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Dodaliśmy status "Niepoprawny numer karty" oraz uporządkowaliśmy działanie statusu "Oczekuje na wpłatę"

Dotychczas gdy dane karty płatniczej, podane podczas składania rezerwacji, nie były prawidłowe, właściciel musiał samodzielnie kontaktować się z osobą rezerwującą w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Aby ułatwić komunikacje w tego typu sytuacjach, wprowadziliśmy nowy status "Niepoprawny numer karty" oraz powiązane z nim powiadomienie mailowe. Nowa funkcjonalność ma zastosowanie we wszystkich typach rezerwacji, w których jako zabezpieczenie zostały podane dane karty, niezależnie od źródła, w którym zostały złożone (Kalendarz rezerwacji, panel administracyjny, serwis Booking.com. Dodatkowo uporządkowaliśmy sytuacje, w których wykorzystywany jest status "Oczekuje na wpłatę".

Do listy statusów rezerwacji dodaliśmy "Niepoprawny numer karty"

Zdarzają się sytuacje, w których występują problemy z weryfikacją karty płatniczej. W takim przypadku właściciel może skorzystać z nowo dodanego statusu rezerwacji Niepoprawny numer karty.

Nowy status rezerwacji "Niepoprawny numer karty"

Jego ustawienie powoduje automatyczne wysłanie odpowiedniego powiadomienia mailowego do osoby, który złożyła rezerwację. Nowy szablon maila dostępny jest na stronie ADMINISTRACJA / Konfiguracja szablonów e-mail pod nazwą Wystąpił problem z weryfikacją karty kredytowej (wysyłany automatycznie po zmianie statusu na "Niepoprawny numer karty").

W powiadomieniu mailowym znajduje się przycisk Dokończ rezerwację, który pozwala osobie rezerwującej na ponowne wprowadzenie danych karty płatniczej lub skorzystanie z możliwości opłacenia przedpłaty.

Szablon powiadomienia mailowego o problemami z weryfikacją karty

Uporządkowaliśmy znaczenie statusu "Oczekuje na wpłatę"

Dotychczas, gdy w systemie nie było możliwości zdefiniowania przedpłaty, status Oczekuję na wpłatę wykorzystywany był przez właścicieli do oznaczania rezerwacji, których płatność miała miejsce po przyjeździe. Obecnie funkcjonalność przedpłat jest już wykorzystywana w systemie i aby nie wprowadzać klientów w błąd, wyłączyliśmy możliwość ręcznej zmiany statusu na Oczekuje na wpłatę.

Teraz status Oczekuje na wpłatę ustawiany jest w sytuacjach, gdy:

  • rezerwacja została wprowadzona przez panel lub została dodana z Booking.com w momencie gdy wymagasz przedpłaty lub podania numeru karty.
  • klient rezerwujący przez Kalendarz Rezerwacji (Widget) wybrał zwykły przelew lub podał numer karty, który należy zatwierdzić.