Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Dodaliśmy możliwość wystawienia faktur do rezerwacji oraz eksport informacji o fakturach do formatu CSV

Do tej pory nasz system rezerwacji pozwalał na generowanie jednym kliknięciem jedynie pro form. Teraz dodaliśmy możliwość generowania faktur lub faktur vat. Dodatkowo dodaliśmy możliwość wygenerowania zestawienia o wystawionych fakturach w podanym okresie czasu. Raport dostępny jest jako element panelu i daje możliwość eksportu do formatu CSV, umożliwiającego import do programu księgowego np. sprawdziliśmy, że działa w systemie Enova.

Od teraz w karcie edycji rezerwacji doszła możliwość wystawienia i pobrania faktury. Format i zawartość faktury jest analogiczny do dotychczas generowanych pro forma z tą różnicą, że w przypadku faktur jest przestrzegany wymóg ewidencji takich dokumentów i ciągłości numeracji.

Opcja wystawiania faktury na stronie karty rezerwacji

Generowanie faktur przy pomocy IdoSell Booking jest bardzo proste i sprowadza się do jednego kliknięcia. Wszystkie informacje o kliencie, pozycjach i kosztach zostaną pobrane z danych rezerwacji.

Przykładowy faktura VAT wygenerowana w panelu IdoSell Booking.

Przykładowa faktura

Wystawione faktury są dodatkowo wykorzystywane do generowania zestawień dokumentów sprzedaży. Eksportowanie informacji o wystawionych fakturach dostępne jest z poziomu menu REZERWACJE/Eksport do ERP oraz ADMINISTRACJA/Integracja z programami hotelowymi. Po wskazaniu zakresu dat na ekranie zostaną wyświetlone informacje o fakturach wystawionych w podanym okresie.

Wygenerowane dane prezentowane na stronie panelu mogą być również wyeksportowane do pliku csv, a następnie wykorzystane w programach księgowych. Format pliku csv jest zgodny z formatem wykorzystywanym przez system Enova. W celu wygenerowania faktur widocznych na ekranie do pliku CSV wystarczy kliknąć w podmenu w pozycję Eksportuj do pliku CSV.

Dowiedz się więcej na temat dokumentów sprzedaży generowanych bezpośrednio w panelu IdoSell Booking