Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Dodaliśmy możliwość wyłączenia udostępniania płatności Pay-By-Link w kalendarzu rezerwacji

Wprowadziliśmy możliwość wyłączenia udostępniania w widgecie płatności Pay-By-Link, czyli tzw. szybkich przelewów bankowych. Dzięki temu właściciele hoteli korzystający z IdoSell Booking zyskali możliwość dowolnego sterowania działaniem płatności w widgetcie rezerwacji.

Płatności Pay-By-Link realizowane są w IdoSell Booking jako Płatności IdoSell Booking i są domyślnie włączane podczas instalacji systemu rezerwacji online. Dzięki temu osoby składające rezerwacje on-line mają możliwość dokonania szybkiej wpłaty zaliczki wykorzystując jeden z dostępnych banków. Zmiana, która została właśnie wprowadzona daje możliwość właścicielom obiektów decydowanie czy forma płatności Pay-By-Link z banków internetowych ma być dostępna w kalendarzu rezerwacjji czy nie.

Aby dokonać zmiany ustawień należy przejść do zakładki ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności do sekcji Konfiguracja płatności Pay-By-Link z banków internetowych

Konfiguracja płatności Pay-By-Link z banków internetowych

Mając możliwość wyłączenia płatności Pay-By-Link, właściciele obiektu mogą tworzyć dowolne konfiguracje sposobu rozliczeń złożonych rezerwacji, włączając i wyłączając dowolną z płatności, a nawet wszystkie sposoby wpłaty, przyjmując rezerwacje bez zaliczek.

Poniżej przedstawiamy przykłady, w których płatności Pay-By-Link są wyłączone.

Rezerwacje bez zaliczki

Aby udostępnić możliwość składania rezerwacji bez wpłacania zaliczki należy w panelu administracyjnym w zakładce ADMINISTRACJA / Konfiguracja płatności ustawić wszystkie płatności na nie.

Konfiguracja płatności bez zaliczki

Złożone w ten sposób rezerwacje w zależności od ustawień na stronie ADMINISTRACJA/ZARZĄDZANIE OBIEGIEM REZERWACJI w sekcji Konfiguracja rezerwacji będą od razu lub po potwierdzeniu przez obsługę przechodziły w status Przyjęta.

Decyzja o wyłączeniu wszystkich form płatności, a tym samym umożliwienie składania rezerwacji bez jakiegokolwiek zabezpieczenia powinna być dobrze przemyślana. Taka forma składania rezerwacji jest wygodna dla osób dokonujących rezerwacje, natomiast może stanowić duże zagrożenie dla obiektu noclegowego, który w przypadku niepojawienia się osoby rezerwującej, może w efekcie pozostać z niewynajętymi pokojami.

Rezerwacje bez zaliczki z zabezpieczeniem kartą płatniczą

Uruchomiona przez nas niedawno [/pl/booking/pr-press-release/?id=1235324860 opcja rezerwacji z podaniem danych karty płatniczej w formie zabezpieczenia] dają lepszą ochronę przez takimi niepożądanymi sytuacjami.

Rezerwacje z zaliczką opłacane zwykłym przelewem dla rezerwacji internetowych

Szczegóły dotyczące tej formy płatności zostały opisane na stronie [/pl/booking/pr-press-release/?id=1235324775 przyjmowanie zwykłych przelewów dla rezerwacji internetowych]

Powyżej wymienione zostały tylko przykładowe możliwości ustawień konfiguracji płatności. Właściciele obiektu mogą sterować nimi dowolnie i tworzyć takie ustawiania, które najlepiej odpowiadają i sprawdzają się w ich przypadku. Nowe możliwości dostępne są zarówno dla nowych klientów jak i dotychczasowych. Istniejący klienci, mogą wprowadzić zmiany w dowolnym momencie poprzez wyżej wymienione opcje konfiguracyjne, zmieniając sposób przyjmowania wpłat w widgetcie służącym do składania rezerwacji.