Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Dodaliśmy możliwość nadpisania ceny obowiązującej w danym dniu w planie cenowym oraz zapewniliśmy jej automatyczną aktualizację w Kalendarzu rezerwacji (Widget) i w zintegrowanych serwisach

W ostatnim okresie w panelu administracyjnym wprowadziliśmy kilka zmian dotykających obszaru cen, które miały na celu ułatwienie zarządzania nimi. W pierwszej kolejności oddana została funkcjonalność planów cenowych, dzięki którym w prosty sposób można ustalić jakie ceny i jakie restrykcje obowiązują w poszczególnych przedmiotach rezerwacji, w okresie obowiązywania planu cenowego. Kolejnym krokiem było dodanie możliwość [/booking/pr-press-release/?action=viewitem&id=1235325873 szybkiego podglądu], na kalendarzu rezerwacji, cen obowiązujących danego dnia w planie cenowym. Obecnie rozszerzyliśmy funkcjonalność podglądu ceny o możliwość jej edycji i nadpisania ceny wynikającej z planu cenowego. Jest to szczególnie pomocne, gdy chcemy zmienić cenę jednorazowo, tylko na dany dzień i nie chcemy tworzyć nowego planu cenowego.

Szczególnie w obiektach, które są agregatorami różnych ofert, cena kształtowana jest na bieżąco, na podstawie obserwacji rynku. Do tej pory nie było możliwości sterowania pojedynczą ceną w ciągu dnia. Od teraz taka możliwość już istnieje.

Rozbudowaliśmy kalendarz rezerwacji o możliwość zaktualizowania ceny w danym dniu. Jeżeli w przedmiocie rezerwacji obowiązuje cena zależna od liczby osób, to masz możliwość indywidualnej zmiany każdej z tych cen. Dodatkowo niezależnie możesz aktualizować cenę w wybranej walucie czy źródle. Nowa, nadpisana cena automatycznie jest uwzględniania podczas wyliczania ceny rezerwacji zarówno w Kalendarzu Rezerwacji (Widget) jak i w zintegrowanych serwisach . Dzięki nowej funkcjonalności w łatwy i szybki sposób możesz sterować ceną w poszczególnych przedmiotach rezerwacji. Wprowadzona możliwość to nie koniec zmian, które planujemy udostępnić w tym roku, a które dotyczą zarządzaniem cenami. W najbliższym okresie planujemy wydać funkcjonalność, w ramach której będzie można nadpisywać ceny wynikające z planów cenowych na przestrzeni dłuższych okresów i w wielu przedmiotach rezerwacji jednocześnie.

Okno podglądu i edycji ceny w danym dniu

Możliwość zmiany ceny jest dostępna w widoku kalendarza z włączonym wyświetlaniem cen.

Jak nowa, nadpisana cena wpływa na cenę rezerwacji w promocji czy przy włączonej zniżce i zwyżce?

• Jeżeli rezerwacja jest złożona w ramach promocji kwotowej, to cena wyświetlana i przekreślona jest pobierana z promocji. W tym przypadku nadpisana cena za dobę nie jest brana pod uwagę przy wyliczeniach
• Jeżeli rezerwacja jest w ramach promocji procentowej, to zaktualizowana cena będzie uwzględniana przy wyliczeniach
• Nadpisana cena podlega działaniu zniżek i zwyżek

Zapoznaj się z innymi możliwościami jakie daje ci Kalendarz rezerwacji