Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Dodaliśmy 32 nowe waluty, w których możesz przyjmować rezerwacje oraz rozbudowaliśmy możliwości definiowania ich kursu

Rozbudowaliśmy formularz konfiguracji walut poszerzając go o dodatkowe 32 waluty, oprócz dotychczas obsługiwanych czterech: PLN, EUR, GBP i USD. Zmodyfikowaliśmy również interfejs edycji poszczególnych walut, dzięki czemu teraz jeszcze łatwiej skonfigurujesz preferowany sposób przeliczania cen w ofercie.

Więcej obsługiwanych walut

Dajemy Ci jeszcze większą swobodę decyzji, w jakich walutach chcesz umożliwiać rezerwacje swoim gościom. Do czterech dotychczas obsługiwanych walut - PLN, EUR, GBP i USD, dodaliśmy kolejnych 32, co oznacza że teraz możesz obsługiwać rezerwacje w aż 36 walutach. Dzięki temu umożliwisz gościom płacenie w ich rodzimej walucie i zwiększysz sprzedaż zagraniczną.

Nowy, bardziej przejrzysty wygląd listy walut, w których możesz umożliwić rezerwacje.

Obsługę płatności w walutach obcych ułatwi Ci jeszcze bardziej nasza integracja z globalnym liderem płatności online - PayPal. Ten bezpieczny oraz wygodny system płatności dostępny jest na preferencyjnych warunkach cenowych dla każdego Klienta IdoSell Booking. System projektujemy tak, byś nie musiał nic robić, a najlepsze rozwiązania miał od razu do dyspozycji. Dlatego przyjmowanie płatności z PayPal i kartami kredytowymi jest już skonfigurowane i gotowe do użycia. Wystarczy włączyć tę opcję w Twoim panelu administracyjnym IdoSell Booking. Jeśli natomiast preferujesz przyjmowanie płatności w danej walucie bezpośrednio na własne konto, możesz dodać w zakładce ADMINISTRACJA/ Konfiguracja płatności dane kont bankowych dla wpłat w poszczególnych walutach.

Jeszcze łatwiej ustawisz sposób przeliczania cen

Teraz jeszcze prościej skonfigurujesz preferowany przez Ciebie sposób przeliczania cen w ofercie. Ceny mogą być wyliczane na bieżąco względem podanego kursu, lub przeliczone jednorazowo, a następnie definiowane ręcznie.

Jeśli wybierzesz sposób ustalania cen oferty jako na bieżąco wyliczane względem podanego kursu, oznacza to, że przy każdorazowej zmianie cen w Twojej walucie domyślnej, ceny w pozostałych uruchomionych przez Ciebie walutach przeliczą się automatycznie według zdefiniowanego przez Ciebie kursu.

Jeśli natomiast zdefiniujesz ręczne wprowadzanie cen w danej walucie, ceny zostaną przeliczone jednorazowo - przy włączeniu danej waluty. Następnie będziesz mógł ustalać je indywidualnie na stronie poszczególnych typów miejsc noclegowych bądź z poziomu sezonu.