Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

CHANGELOG IdoBooking

W ramach Changeloga IdoBooking informujemy o mniejszych nowościach, aktualizacjach i zmianach w systemie IdoBooking. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów publikujemy nowości projektowe i informacje o wydaniu kolejnych funkcjonalności. Poniższe wydanie Changeloga prezentuje zakres zmian w ostatnim kwartale.

Changelog

Airbnb

 • Dodanie możliwości anulacji rezerwacji z Airbnb bezpośrednio w kalendarzu IdoBooking
 • Wdrożenie wyświetlania ważnych ostrzeżeń dotyczących połączenia na stronie integracji oraz wzmocnienie zabezpieczenia systemu na wypadek przerw technicznych po stronie Airbnb
 • Wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń przed zerwaniem połączenia w przypadku niedostępności usługi po stronie Partnera
 • Zawężenie scenariusza pobierania blokad dostępności dla terminów zablokowanych w Airbnb tylko w przypadku pierwszego uruchomienia połączenia listingu na danym panelu IdoBooking

API panelu administracyjnego

 • Dodanie bramek do zarządzania restrykcjami pobytu i dostępnością sprzedaży
 • Dodanie metody zwracającej źródła rezerwacji, w których można ustawić wyjątki w dostępności sprzedaży
 • Zmiana mechanizmu nadpisywania wyjątków w cenach i restrykcjach pobytu przez API
 • Dodanie możliwości pobierania dodatkowych informacji o ofercie i lokalizacjach

Dokumenty sprzedaży

 • Usprawnienie pojawiających się braków w numeracji faktur
 • Dodanie zapisu stanu faktury przed anulacją w historii faktur

Eksport plików CSV

 • Poprawa zapisu wartości walutowych przez wydzielenie wartości liczbowej oraz nazwy waluty do osobnych kolumn
 • Poprawa formatowania plików .csv na potrzeby MS Excel

Historia rezerwacji

 • Dodanie wygodnego podglądu wysłanych wiadomości SMS oraz e-mail bezpośrednio w historii danej rezerwacji

Konfiguracja łóżek

 • Umożliwienie wprowadzenia dowolnej konfiguracji łóżek bez sztywnej walidacji liczby miejsc do spania
 • Ujednolicenie nazewnictwa łóżek oraz uproszczenie wariantów konfiguracyjnych (usunięcie łóżek typu twin wraz ze zmianą dotychczasowych łóżek twin na łóżka pojedyncze)

Konfiguracja płatności

 • Usprawnienie walidacji numerów kont bankowych w krajach nieobjętych standardem IBAN

Panel administracyjny

Wdrożyliśmy mechanizm przygotowujący do wycofania 01.10.2023 wsparcia funkcjonalności, które nie cieszyły się zainteresowaniem wśród naszych użytkowników oraz Klientów rezerwujących. Przed podjęciem decyzji o wycofaniu przeprowadziliśmy szereg badań mierzący użycie poszczególnych funkcjonalności oraz ich wpływ na biznes klientów IdoBooking.

Lista wycofywanych funkcjonalności:

 • Zestawy
 • Zniżki/zwyżki kwotowe last/first minute - pozostajemy przy obsłudze procentowych zniżek last/first minute
 • Kody rabatowe kwotowe - pozostajemy przy obsłudze procentowych kodów rabatowych
 • Manualny kurs walut - pozostajemy przy obsłudze automatycznie aktualizowanych kursów walut
 • Udostępnij rezerwacje na Facebook i Komentarze Facebook - udostępnianie Widgetu rezerwacji jako zakładki na stronie Facebook przestało być wspierane przez Partnera i nie odzwierciedla aktualnych preferencji użytkowników platformy. Polecamy osadzenie linku do strony Rezerwacji w ramach przycisku CTA oraz zachęcenie do składania rezerwacji przez chatbot Messengera

Raporty rozliczeń rezerwacji

 • Usprawnienie wyświetlania podsumowania w Raportach rozliczeń oraz wyeliminowanie podwojonej kwoty w kolumnie sumy wartości rezerwacji
 • Dodanie wyszukiwarki właścicieli oraz sortowania wartości na listach lokalizacji i właścicieli

Rozliczenia

 • Usprawnienie wysyłki wiadomości z prośbą o wpłatę z poziomu okna Rozliczeń na Karcie Rezerwacji

Szablony e-mail

 • Szablony dla Rezerwujących - Poprawa prezentacji warunków przedpłaty w wybranych szablonach wiadomości e-mail
 • Szablony dla Obsługi - Umieszczenie danych kontaktowych gościa w wybranych szablonach wiadomości do obsługi

Synchronizacja kalendarzy iCal

 • Poprawa godzin rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, aby odpowiadały godzinom zameldowania i wymeldowania

Zamki elektroniczne:

 • RentingLock - Aktualizacja integracji zgodnie z najnowszą wersją API Renting Lock

Zarządzanie cenami

 • Usprawnienie mechanizmu zmiany ceny w planie cenowym z poziomu funkcji "Skąd ta cena"

Zarządzanie restrykcjami pobytu

 • Promocje i pakiety - Poprawa zapisu warunków promocji w Booking Engine, aby zawsze prezentować warunki minimum pobytu ustawione na poziomie Pakietu
 • Promocje i pakiety - Obsłużenie scenariusza, w którym oferta promocyjna ma mniej restrykcyjne warunki długości pobytu niż oferty w planach cenowych
 • Plany cenowe - Poprawa zapisu warunków pobytu w Booking Engine dla planów zwrotno-bezzwrotnych, w których zostały wprowadzone wyjątki w restrykcjach pobytu

Powiązane treści