Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu IdoSell Booking od 1 września 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell Booking.

Wprowadzone zmiany stanowią wyłącznie doprecyzowanie realizowania usług płatniczych świadczonych w ramach IAI Pay. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin usługi IdoSell Booking