Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu IdoSell Booking od 1 maja 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 maja 2017 r.

Nowa edycja regulaminu wprowadza głównie zmiany porządkowe odnośnie dat, numeracji punktów, poprawia także kilka omyłek pisarskich.

Szczegóły w druku Regulaminu IdoSell Booking