Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu IdoSell Booking od 1 kwietnia 2017r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 kwietnia 2017 r.

Ta wersja regulaminu nie wprowadza żadnych istotnych zmian z punktu widzenia usługi. Zmiany mają charakter zapisów kosmetycznych, dostosowujących regulamin do otoczenia usługi.

Opis najważniejszych zmian:

Zasady korzystania z IAI Pay przez klientów z Polski oraz zagranicy:

Wprowadzony zapis jasno określa, kto i na jakich warunkach może korzystać z płatności elektronicznych świadczonych za pośrednictwem IAI Pay. Jako operator zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia usługi klientom spoza granic Polski.

Bezpieczna obsługa płatności kartami:

Mając na uwadze dobro naszych klientów oraz wagę przywiązywaną w obecnych czasach do zapewnienia bezpiecznych płatności elektronicznych, pragniemy uczulić Państwa na tzw. dobre praktyki związane z obsługą tego typu transakcji. Przygotowaliśmy krótkie zestawienie ogólnych wytycznych oraz obowiązków ciążących na Państwu z racji przetwarzania danych kart płatniczych.

Prezentacja logo i nazwy usługi IdoSell Booking na Wizytówce oraz w Widgecie:

Przestawiamy dokładne informacje na temat zasad umieszczania grafiki informującej o logotypie i nazwie naszej usługi, a także przypominamy o obowiązku zachowania logotypu w wypadku samodzielnej edycji szablonu Wizytówki. Załączyliśmy również dodatkowe informacje na temat usługi White-Label, której wykupienie pozwala na ukrycie elementów.

Zmiany w regułach korzystania z usług świadczonych w ramach Affiliate Partner External Services

W ramach dbania o jak najwyższą jakość usług świadczonych w ramach Affiliate Partner External Services, w trosce zarówno o Klientów jak i Partnerów IAI, wprowadzamy zmiany w sposobie aktywacji oraz deaktywacji takich usług. Włączenie lub wyłączenie takich usług wymagać będzie poinformowania IAI komunikatem.

Szczegóły w druku Regulaminu IdoSell Booking