Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu IdoBooking od 1 lutego 2023 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoBooking, które będą obowiązywać od 1 lutego 2023 roku.

Wprowadzana zmiana dotyczy terminu, po którego upływie Operator ma prawo rozwiązać umowę na usługę z winy klienta z powodu zaległości — z 30 na 14 dni. Dodatkowo zmianie ulega definicja klienta.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin