Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu IdoBooking od 1 listopada 2021 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoBooking.

W Regulaminie IdoBooking stworzono definicję Zewnętrznego Dostawcy Usług Płatniczych, uzupełniono proces zawarcia umowy o usługę płatniczą acquiringu IdoPay, która świadczona jest przez Zewnętrznego Dostawcę Usług Płatniczych. Pozostałe zmiany to zmiany porządkowo-edycyjne.

30 października 2021 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML). W związku z tym wprowadzamy konieczne zmiany w treści Regulaminu IdoPay (§5 ust. 7, 8 i 10). W nieznacznym zakresie zmieniają one zasady identyfikacji i weryfikacji, nie zmieniają jednakże globalnie zakresu dokumentów lub danych, których możemy lub musimy od Państwa żądać.

Pełny tekst Regulaminu
Pełny tekst Regulaminu IdoPay