Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu IdoBooking od 1 listopada 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoBooking.

Wprowadzone zmiany stanowią wyłącznie doprecyzowanie realizowania usług poprzez wprowadzenie nowej kategorii “Merchanta” obok istniejącego już "Klienta". Zmianie ulega również nazwa produktu - IdoSell Booking staje się IdoBooking. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin usługi IdoBooking