Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Booking od 1 sierpnia 2019r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 sierpnia 2019 r.

Najnowsza wersja Cennika oraz Regulaminu IdoSell Booking obejmują aktualizację stawek roboczogodzin prac indywidualnych i pakietów wdrożeniowych, będących dodatkowymi pracami, które można zamówić w ramach naszej usługi. Wprowadzone zapisy nie obejmują istotnych zmian w zakresie lub funkcjonalności IdoSell Booking.

Najważniejsze zmiany:

- Basic - 2199 zł
- Advanced - 3799 zł
- Sophisticated - 6599 zł
- Supreme - 10 999 zł

  • Usunięcie zapisu o realizacji prac indywidualnych w trybie Express.

Od sierpnia wszystkie prace będą wykonywane w trybie standardowym lub na zasadzie wykupionych godzin kontraktowych. Na czym polegają godziny kontraktowe? W ramach zakontraktowanych usług zamawiasz prace na kilka miesięcy do przodu (minimum 3) w określonej ilości i częstotliwości, u konkretnego pracownika. Osoba ta określonego dnia, w danych godzinach, pracuje wyłącznie dla Ciebie, tak jak by była Twoim własnym pracownikiem. Dla prac zakontraktowanych stosujemy niższą stawkę godzinową wynoszącą 110 zł (a nie standardowe 120 zł).

Nowe opłaty będą obowiązywały dla usług zamówionych po 1 sierpnia 2019. Bardzo długo utrzymywaliśmy preferencyjną stawkę roboczogodzin prac indywidualnych oraz pakietów wdrożeniowych, nie uwzględniając systematycznie rosnących kosztów pracy w sektorze IT. Utrzymywaliśmy te warunki, dzięki zwiększaniu efektywności pracy i udoskonalaniu narzędzi i procedur. W międzyczasie jednak, z uwagi na zapewnienie opieki Project Managera dla każdego wdrożenia, a także szeregu innych czynności wykonywanych "w tle" w każdym pakiecie, realna ilość pracy znacznie wzrosła. Dbając o sukces każdego wdrożenia, a także zadowolenie Klienta z efektów końcowych, postanowiliśmy nieznacznie zwiększyć koszt usług. Utrzymujemy preferencyjną stawkę godzin wykupionych w pakiecie — roboczogodzina pakietowa wynosi w przybliżeniu 110 zł, natomiast regularna godzina prac indywidualnych to koszt 120 zł. Jednocześnie dajemy możliwość zakontraktowanie prac z większym wyprzedzeniem, po równie atrakcyjnej stawce.

Aktualizacja 2019-07-03:

W międzyczasie wszystkie dokumenty zostały równie zaktualizowane w związku z zmianą nazwy firmy - z IAI S.A. na IdoSell Sp. z.o.o. w Warszawie. Poza zmianą danych firmowych zapisy Regulaminu, Cennika oraz Umowy nie uległy zmianie.

Teksty jednolite