Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Booking

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku oraz Regulaminie IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 września 2016 r.

Zmiany w Regulaminie

Zmiany w regulaminie dotyczą nowego sposobu licencjonowania aplikacji pomocniczych.

Co należy wiedzieć o nowym sposobie licencjonowania?

Do tej pory abonament na licencję aplikacji IdoSell Booking Bridge był roczny i konieczne było wygenerowanie klucza. Od nowej wersji IdoSell Booking Bridge 3.5.0.0 generowanie klucza nie będzie to już potrzebne, a naliczanie abonamentu będzie odbywało się w trybie miesięcznym.

Regulamin wchodzi w życie od 1 września 2016 r.

Zmiany w Cenniku

1. Zmiana sposobu naliczania opłat za aplikację IdoSell Booking Bridge:

Od wersji IdoSell Booking Bridge 3.5.0.0, miesięczna opłata za aplikację będzie wynosić:

  • Koszt licencji za pierwsze 30 dni: 0 zł netto.
  • Koszt licencji za każde kolejne 30 dni: 50 zł netto.

Co oznacza, że pierwsze 30 dni jest darmowe?

Pierwsze 30 dni od pierwszego uruchomienia IdoSell Booking Bridge, to darmowa wersja demo o pełnej funkcjonalności. W tym czasie klient posiada możliwość w pełni przetestować działanie integracji z wybranym programem hotelowym.

W przypadku klientów obecnie korzystających z aplikacji, z aktywnym kluczem licencji, opłata abonamentowa za IdoSell Booking Bridge zacznie być naliczana dopiero po wygaśnięciu dotychczasowego klucza.

2. Zmienił się również koszt roboczogodzina prac indywidualnych. Wedle nowych ustaleń, roboczogodzina prac związanych z indywidualną modyfikacją usługi wynosi 100 zł netto.

3. Z cennika usunięty został zapis dotyczący organizacji szkoleń poza siedzibą Operatora.

Nowy cennik obowiązuje od 1 września 2016.