Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoBooking od 1 kwietnia 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoBooking.

W nowej wersji regulaminu znalazły się informacje dotyczące zmian o charakterze technicznym, które są związane ze statusem IAI sp. z o. o. jako małej instytucji płatniczej. Dodatkowo na poziomie całego regulaminu została ujednolicona definicja klienta i merchanta. Kolejną nowością jest dopuszczenie osób prowadzących działalność rolniczą, jako podmiotów uprawnionych do korzystania z IdoPay.
Pozostałe warunki świadczenia usług oraz cennik usługi nie ulegają zmianie.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin usługi IdoBooking