Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell Booking od 1 października 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie oraz Cenniku IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 października 2017 r.

Nowa wersja Regulaminu oraz Cennika zwiera głównie zmiany porządkowe, dotyczące używanej terminologii (doprecyzowanie definicji Przedmiotu Rezerwacji) oraz przedstawia uściślenie warunków korzystania z usług dodatkowych.

Dodatkowo, Cennik IdoSell Booking zostaje poszerzony o obsługę wiadomości SMS do krajów takich jak: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Kuwejt oraz Bahrajn.

Szczegóły w druku Regulaminu IdoSell Booking