Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell Booking od 1 maja 2018 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie oraz Cenniku IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 maja 2018 r.

Główne zmiany w Regulaminie:

Zawsze dbamy o pełną zgodność z prawem oferowanych przez nas rozwiązań oraz o bezpieczeństwo naszych Klientów. Dlatego Regulamin w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych został gruntownie przygotowany do wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Oczywiście za Regulaminem stoją nasze wewnętrzne procedury i zasady, które spełniają wszystkie wymagania, w tym np. privacy by design, które musi zapewnić każdy, kto tworzy oprogramowanie. Klienci IdoSell mają to po prostu zapewnione, wszyscy inni muszą o to zadbać sami lub liczyć na to, że ich podwykonawcy na pewno o to zadbają.

Główne zmiany w Cenniku:

Zostały zaktualizowane zapisy odnośnie rozliczenia subskrypcji aplikacji pomocniczych.

Pełne wersje nowych dokumentów dostępne są pod:

Szczegóły w druku Regulaminu IdoSell Booking

Szczegółowy cennik usługi IdoSell Booking